Angelus, 1. januar 2024

MARIA, GUDS HELLIGE MODER – højtidelighed
VERDENSDAGEN FOR FRED
Mandag den 1. januar 2024

Kære brødre og søstre, godt nytår
På denne dag, når vi fejrer Maria, Guds Moder, placerer vi den nye tid, der er givet os, under hendes omsorgsfulde blik. Må hun våge over os i år.

I dag åbenbarer evangeliet for os, at Marias storhed ikke består i at udføre en ekstraordinær gerning; Mens hyrderne, skynder sig mod Betlehem (sml. Luk 2,15-16), efter at have modtaget meddelelsen fra englene, forbliver de tavse. Moderens stilhed er et smukt træk. Det er ikke et simpelt fravær af ord, men en stilhed fyldt med undren og tilbedelse af de undere, som Gud har gjort. “Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem”, bemærker Sankt Lukas. (2:19). På denne måde giver hun plads i sig selv til Den ene, der var blevet født; i stilhed og tilbedelse sætter hun Jesus i centrum og vidner om ham som frelser.

Således er hun Moder, ikke kun fordi hun bar Jesus i sit skød og fødte ham, men fordi hun bringer ham ind i lyset uden at optage pladsen for ham. Hun vil forblive tavs selv under korset, i den mørkeste time, og vil fortsætte med at gøre plads til Ham og skabe Ham for os. En religiøs og digter fra det tyvende århundrede skrev: “Jomfru, stilhedens katedral / […] du bringer vores kød ind i paradis / og Gud i kødet” (D.M. TUROLDO, Laudario alla Vergine. “Via pulchritudinis“, Bologna 1980, 35). Stilhedens katedral: det er et smukt billede. Med sin stilhed og ydmyghed er Maria Guds første “katedral”, stedet hvor han og menneskeheden kan mødes.

Men også vores mødre er med deres skjulte omsorg, med deres betænksomhed ofte storslåede katedraler af stilhed. De bringer os ind i verden og fortsætter derefter med at tage sig af os, ofte ubemærket, så vi kan vokse. Lad os huske dette: kærlighed kvæler aldrig; Kærlighed giver plads til den anden. Kærlighed lader os vokse.

Brødre og søstre, lad os i begyndelsen af det nye år se hen til Maria, og lad os med et taknemmeligt hjerte også tænke på og se på mødre for at lære den kærlighed, der først og fremmest dyrkes i stilhed, der ved, hvordan man giver plads til den anden, idet vi respekterer deres værdighed og giver dem frihed til at udtrykke sig, idet vi afviser enhver form for besiddelse, undertrykkelse og vold. Der er så meget brug for dette i dag, så meget! Der er så meget behov for stilhed for at lytte til hinanden. Som budskabet til verdensdagen for fred i dag minder os om: “Frihed og fredelig sameksistens er truet, når mennesker giver efter for fristelsen til egoisme, egeninteresse, ønsket om profit og tørsten efter magt”. Kærlighed består derimod af respekt, den består af venlighed: på denne måde nedbryder den barrierer og hjælper os med at leve broderlige forhold, at opbygge mere retfærdige, mere humane, mere fredelige samfund.

Lad os i dag bede til Maria, Guds Moder, og vor Moder, at vi i det nye år må vokse i denne sagtmodige, tavse og diskrete kærlighed, der skaber liv og åbner veje til fred og forsoning i verden.

PAVENS GLOBALE BØNSNETVÆRK

Oprindeligt hed det “Bønnens Apostolat” og blev grundlagt af Jesuitterne. Hurtigt blev det til pavens værk, hvor flere millioner mennesker bad regelmæssigt i pavens intentioner.
I Danmark er der 2 jesuitterkommuniteter.
I København:
Niels Steensen Kollegium,
Skt. Kjeldsgade 3, 2100 Kbhvn Ø;
Aarhus:
Skt. Knuds kommunitet, Ryesgade 28, 3 sal, 8000 Aarhus C.
Hjemmeside: http://jesuitterne.org

Categories